Boekenstand in de Sint Jozefkathedraal

Als u de kerk binnenkomt vindt u aan de linkerkant achter in de kerk onze boekenstand. Naast vele bijbels, gebedenboeken, boeken over heiligen en andere religieuze boeken zijn er ook rozenkransen, devotionalia en cd’s met Marialiederen en orgelmuziek te koop. Voor de kinderen is er een ruime sortering christelijke boeken. De boekenstand is iedere zondag na de Hoogmis van 11 uur open, iedere zaterdag na de Internationale H. Mis van 17.00 uur.