Boekenstand in de Sint Jozefkathedraal

Als u de kerk binnenkomt vindt u aan de linkerkant achter in de kerk onze vernieuwde boekenstand. Naast vele bijbels, gebedenboeken, boeken over heiligen en andere religieuze boeken zijn er ook rozenkransen, devotionalia en cd’s met Marialiederen en orgelmuziek te koop. Voor de kinderen is er een ruime sortering christelijke boeken. De boekenstand is iedere zondag na de Hoogmis van 11 uur open, iedere zaterdag van 10 – 16 uur en tijdens de kerkopenstelling van mei tot september ‘s middags van 13 – 16 uur.

 

Nieuw in de boekenstand

tussen goed en kwaad
 
Tussen goed & kwaad  –  € 4,00
 
Dit magazine roept de grote vragen rond kwaad en schuld op. Tegelijkertijd wil het ook ankerpunten zoeken. Hoe kunnen mensen omgaan met kwaad en schuld? Welke rol spelen straf en herstel? Hoe een zin vinden ondanks en doorheen het kwaad? Is vergeving de ultieme ‘verlossing’ uit het kwade?

Interviews met onder meer Herman Van Rompuy, Jef Vermassen, Lytta Basset, frère Aloïs van Taizé en aartsbisschop Albert Rouet.

Met uitneembare katern over het sacrament van de verzoening en bijbelmeditatie.

   
 youcat
Youcat    –  € 19,95
 
Deze nieuwe jeugdcatechismus van de katholieke kerk is een publicatie waaraan pedagogen, theologen, religieuzen én jongeren gedurende vier jaar hebben samengewerkt. De taal en de kleurenillustraties zullen al wie jong van hart is aanspreken.
Deze uitgave wil jongeren helpen om hun geloof beter te verwoorden en beleven. Deze uitgave geniet de steun van de Belgische en Nederlandse bisschoppenconferentie en kwam mede tot stand dankzij de Oostenrijkse kardinaal Schönborn.
   
 van-hart-tot-hart
 
Leven en denken van de Zalige John Henri Kardinaal Newman

Door: Dr. J. H. van Leeuwen       € 20,00

“De kerkvaders hebben mij katholiek gemaakt”, zei John Henri Newman (1801 – 1890) dikwijls. De schrijver van dit boek herkende in deze woorden als in een spiegel zijn eigen weg naar de katholieke Kerk. Sindsdien, zo schrijft hij, werd Newman “meer dan een metgezel, namelijk een vader”, en lagen diens geschriften altijd binnen handbereik. En hoewel er sinds zijn leven geruime tijd is verstreken, maken zijn levensweg en zijn profetische blik Newman bij uitstek tot een kerkvader voor onze moderne tijd, met zijn visie op het geweten als de stem van God in ons binnenste, en zijn waarschuwing tegen het liberalisme in de godsdienst, dat de ene, goddelijke waarheid ontkent. Zelf heeft hij die waarheid na een lange zoektocht gevonden in de katholieke Kerk als de “ene, ware schaapsstal van Christus”. Dit boek is bedoeld als een eerste kennismaking met het lange leven en de rijke denkwereld van een van de grootste mannen van de negentiende eeuw.

 

   
 untitled
BIDDEN naar het Oosten – Johan te Velde € 12,95
 
Zoals joden richting Jeruzalem bidden en moslims zich keren naar Mekka bij het gebed, zo hebben christenen sinds de tijd van de apostelen gebeden met hun lichaam gekeerd naar het oosten: de plaats waar de zon opgaat. Het oosten is een verwijzing naar Christus die in de christelijke liturgie als de opgaande zon wordt toegezongen en aanbeden. Het gebruik om naar het oosten te bidden heeft veel invloed gehad op de vormgeving van de liturgie. Eeuwenlang stonden de celebrant en het gelovige volk tijdens de viering van de eucharistie gezamenlijk naar de oostzijde van de kerk gekeerd. Ook de ontwikkeling van de kerkenbouw is door de geschiedenis heen beïnvloed door de gebedsrichting: men bouwde veelal langs een oost-westelijke lengteas, waarbij de apsis en het altaar aan de oostzijde gesitueerd werden.

Geleidelijk aan is de betekenis van de gebedsrichting in de vergetelheid geraakt. Begin jaren zestig werd op grote schaal een verandering in de eucharistieviering geïntroduceerd, waarbij de celebrant zich achter het altaar opstelde en de gebeden uitsprak  gericht naar het volk. Bijna vijftig jaar na die ingrijpende veranderingen is het tijd opnieuw na te denken over de spirituele, liturgische en theologische betekenis van de christelijke gebedsrichting. Daar wil dit boek een bijdrage aan leveren.

 

bronnenboek chrsitendom
Bronnenboek Christendom
 

Dit Bronnenboeken bevat een selectie van bronteksten uit het christendom’.

De tekstfragmenten zijn met zorg geselecteerd en voorzien van een korte introductie. Bij iedere tekst staat de volgende vraag voorop: wat kunnen wij, beginners en zoekers, met deze wijsheden in ons dagelijks leven?

Samenstellers Anton de Wit en Richard Steenvoorde lieten zich bijstaan door een adviescomité van ervaren experts.

Voor iedereen met interesse in godsdienst, filosofie, spiritualiteit en/of levensbeschouwing, privé en/of beroepsmatig, vanuit innerlijke bewogenheid en/of als student.

 
€ 24,95
 
   
 geloof onder woorden
Geloof onder woorden
 

Een katholiek basisboek voor volwassenen.

Voor katholieken-in-spe, voor routine-katholieken met speurzin én andere Godzoekers vormt dit van oorsprong Franse boek een stevige kennismaking met de basisconcepten van het christelijk geloof.

Het voert de lezer stapsgewijs binnen in de geheimen van de bijbel, het leven vanuit het evangelie, het deelnemen aan het leven van de Kerk, de liturgie en het gebed.

In eenentwintig hoofdstukken maakt de lezer kennis met een boodschap van heil en bevrijding die draait om Jezus Christus.

 
€ 25,00