In zijn lezing ‘Hoe denken over God in het licht van het lijden’ verwees Mgr. Van den Hout naar het boekje ‘Waarom laat God ons lijden?’  lijden van de katholieke theoloog, de jezuïet Karl Rahner (1904-1984). De vraag naar de oorsprong en de mogelijke zin van het menselijk lijden behoort ‘tot de meest fundamentele vragen van het menselijk bestaan’, vindt Rahner. De tekst van het, gelukkig maar , dunne boekje, Rahner vraagt om een nauwkeurige, langzame lezing.

Karl Rahner, Waarom laat God ons lijden?  (Uitg. Sjibbolet Amsterdam 2019, 77 blz. , € 12,99