Redelijk snel na zijn bekering, een jaar voor zijn priesterwijding in 391, schreef Augustinus een verhandeling over het ware geloof. Het gaat hierin om de redelijkheid en de schoonheid, het geluk, van het vinden van de ware religie. Voor Augustinus is waarheid geen abstract begrip: de Waarheid heeft een naam en een gezicht, Gods Woord en Jezus Christus. Het boek is, gezien stijl en inhoud, gericht aan hen die nog buiten het christelijk geloof zijn, net als hij vroeger. Het is dan ook niet zozeer een verdediging als wel een aanbeveling van het christelijk geloof.

Aurelius Augustinus,  Het ware geloof, Uitg. Brevier, Kampen, 2020, 198 blz. € 14,99