Latijnse Mis om 17:00

Op zondag 25 oktober, 30e zondag door het jaar, is de Latijnse H. Mis ‘s middags om vijf uur  (17:00) in de St. Jozefkathedraal, Radesingel 2, Groningen Celebrant:  pastoor A. Jellema Lezingen:  Exodus  22: 20 –26;  1 Tessalonicenzen  1: 5c – 10;  Matteüs  22:...

Preek 18 oktober 2020

PREEK VAN PASTOOR/PLEBAAN DRS. R.R.B.M. WAGENAAR, GEHOUDEN OP  ZONDAG 18 OKTOBER 2020, IN DE ST. JOZEFKATHEDRAAL TE GRONINGEN ( 29e ZONDAG JAAR A) Geef aan de keizer, wat de keizer toekomt en aan God, wat God toekomt. Het is een  gevleugelde uitdrukking geworden. Wat...

Preek 11 oktober 2020

PREEK VAN PASTOOR/PLEBAAN DRS. R.R.B.M.WAGENAAR GEHOUDEN OP ZONDAG 11 OKTOBER 2020 IN DE ST. JOZEFKATHEDRAAL TE GRONINGEN ( 28e ZONDAG JAAR A) Een pijnlijk begin. Een koning wil het bruiloftsfeest van zijn zoon vieren met zijn volk en royaal nodigt hij uit al...