Vieringen in de Goede Week en met Pasen

Sint Jozefkathedraal Palmzaterdag 1 april: 17.00 uur – Internationale H. Mis met palmwijding Palmzondag 2 april:  11.00 uur –  Hoogmis met palmwijding Witte Donderdag – 6 april 19.00 uur – Avondmis Goede Vrijdag – 7 april 14.00 uur...

Vastenbrief van de bisschop

“Gij kent mij, Heer, en gij doorschouwt mij” (Psalm 139,1). Bisschoppelijke brief b.g.v. de veertigdagentijd 2023 Ons diepste zelf is ons kostbaarste bezit. Onze ziel is het principe van de eenheid van ons wezen. Met ons lichaam en onze geest vormen wij één persoon...

Boodschap paus Franciscus voor de Veertigdagentijd

Boodschap paus Franciscus voor de Veertigdagentijd in relatie tot het Synodaal Proces Op 22 februari begon met Aswoensdag de Veertigdagentijd van 2023. Paus Franciscus geeft in zijn boodschap twee tips om deze vastentijd goed te beleven. Hij legt verband tussen het...

Preek 19 maart 2023

PREEK VAN PASTOOR/PLEBAAN R. WAGENAAR, GEHOUDEN OP ZONDAG 19 MAART 2023 IN DE ST. JOZEFKATHEDRAAL TE GRONINGEN. Vierde Zondag van de Veertigdagentijd – A De Lezingen van deze Zondagen in de Vasten bevatten een doopcatechese. Vorige Zondag hoorden we over het...

Jongerenactiviteit 5 april

Chrismamis 5 april te Leeuwarden voor jongeren      flyer chrismaviering-2023 Ooit al eens naar de Chrismamis willen gaan? Geef jezelf dan op voor de activiteit op 5 april in Leeuwarden! De Chrismamis is de eucharistieviering in de Goede Week waarin de bisschop de...