Agenda 

Lezingen worden gegeven in de pastorie van de St. Jozefkathedraal, Radesingel 4. Aanvang: 20.00 uur

November 2019

12   Lezing door plebaan drs. R.R.B.M. Wagenaar – Leven na de dood?
19   Herfstmiddag senioren

December 2019
10   Lezing door prof. dr. Sabrina Corbellini – Steden van lezers. Boeken, lezers en devotie in de late Middeleeuwen.
17   Kerstmiddag senioren met Eucharistieviering

Januari 2020
12   Nieuwjaarsvisite senioren
14   Lezing door dr. A. Sachs – Onderzoek naar mensen met de perceptie van een ‘voltooid leven ‘.

Februari 2020
4     Lezing door dr. A. Bodar – Schoonheid als weg naar God.

Maart 2020
11   Lezing door mgr. dr. C.F.M. van den Hout – Hoe denken over God in het licht van het lijden?
17   Seniorenmiddag met film

April 2020
7     Paasmiddag senioren met Eucharistieviering
21   Lezing door mr. P. Lokin – Sassen – De sociale kwestie in de christelijke politiek

Mei 2020
12   Lezing door L.C.M. Leijsen, theoloog – Maria in het christelijke Oosten