Lezingen in de Sint Martinusparochie 2021-2022

Tijd:                Alle avonden beginnen om 20.00 uur                                               
Plaats:           Radesingel 4 te Groningen, in de pastorie

18 oktober 2021 – Maria in het christelijke Oosten door L.C.M. van Leijsen
De figuur van Maria neemt een belangrijke plaats in in de verschillende tradities van het oosters christendom. Welke rol heeft zij? Om een antwoord op deze vraag te vinden kijken we naar een icoon van de ‘Moeder Gods’, zoals ze in de meeste tradities wordt genoemd.

16 november 2021 – Een kerkvader voor onze tijd: H. John Henry Newman door mgr. E. de Jong
In het Engeland van de 19de eeuw straalde de ster van de H. John Henry kardinaal Newman (1801-1890). Zijn denken over de theologie van het persoonlijk geweten heeft ook een grote invloed uitgeoefend op de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965).

14 december 2021 – “Theologie van het Lichaam” door Luc Simons pr.
God is liefde en wij zijn naar Gods beeld en gelijkenis geschapen. We zijn daarom geroepen om Gods liefde in deze wereld zichtbaar te maken. Daarin speelt het lichaam volgens de katholieke Kerk een cruciale rol. In de menselijke seksualiteit heeft God de betekenis gelegd om het leven door te geven en liefde uit te drukken en zichtbaar te maken.

25 januari 2022 – Wat betekent een natuurlijke omgang met vruchtbaarheid? door Nanja Borst
FertilityCare is een methode waarmee vruchtbare en onvruchtbare perioden tijdens de cyclus van de vrouw vastgesteld kunnen worden. Het vormt de basis voor een natuurlijke gezinsplanning. De rooms-katholieke theologie m.b.t. gezinsplanning zal aan de orde komen.

8 februari 2022 – Over de Stille Omgang door Jeroen Brenninkmeijer
Amsterdam wordt wel de ‘mirakelstad’ genoemd vanwege het bekende Sacramentsmirakel dat daar heeft plaatsgevonden op 15 maart. In 1881 werd de Stille Omgang, een processie zonder enige aankleding, gezang of gesproken gebed, voor het eerst gehouden. Geschiedenis en betekenis ervan vormen het thema van de lezing.

22 maart 2022 – De sociale kwestie in de christelijke politiek door mr. Pia Lokin – Sassen
Vanaf het midden van de 19de eeuw ontstond er door de opkomende industrialisering ook in Nederland een arbeidersklasse, die rechteloos was en in grote armoede leefde. Het zijn vooral christelijke kabinetten geweest die de basis hebben gelegd voor de sociale wetgeving op de drempel van de twintigste eeuw.

5 april 2022 – Het Christelijk gebed van beschouwing door pater Hugo Beuker
Velen in het moderne westen verlangen ernaar zich meer voor de ervaring van Gods aanwezigheid open te stellen. In hun zoektocht voelen ze zich vaak gedwongen zich tot boeddhistische en hindoeïstische bronnen te wenden. Vanuit onze eigen traditie staat echter een schat aan praktische meditatiemethoden klaar om herontdekt en ingezet te worden.