De Actie Kerkbalans is de jaarlijkse actie waarbij alle kerkgemeenschappen in Nederland geld inzamelen. Het geld is bedoeld voor al het werk wat er in de eigen parochie gebeurt; van het onderhoud van de (kerk)gebouwen tot de bloemen in de kerk en van de werkzaamheden van de pastores tot de activiteiten voor kinderen.

Geef voor je kerk

Geef voor uw Sint Martinusparochie

Kerkbalans 2023 heeft als thema: ‘Geef vandaag voor de Kerk van morgen’. Dat geldt voor onze parochie dubbel! We geven voor de St.-Franciscuskerk en de St.-Jozefkerk met haar bijzondere kathedrale functie.

Vieringen in onze kerken

In onze kerken staat natuurlijk de liturgie centraal. We komen er samen om de blijde boodschap, het evangelie te horen, om te vieren, te gedenken en te rouwen. In de St.-Jozefkathedraal wordt dagelijks de eucharistie gevierd en dat is tegenwoordig wel bijzonder.

Ieder weekend zijn er in onze kerken vieringen in verschillende talen: naast de Hoogmis is er een Gregoriaans gezongen Latijnse H. Mis (Vereniging voor Latijnse Liturgie), een internationale H. Mis (in samenwerking met de studentenparochie) en een H. Mis in het Pools. Eenmaal per maand is er een H. Mis in het Papiamento . 

Geef voor uw parochie

Samen zijn we kerk in onze parochie. De Sint Martinusparochie is een stadsparochie die de diversiteit van onze samenleving weerspiegelt. Jong en oud met verschillende achtergronden en met tientallen nationaliteiten vinden in de kerk een dak boven hun hoofd. De parochie biedt meer dan de vieringen. Er zijn activiteiten voor vele groepen, zoals de senioren. er zijn verschillende werkgroepen, gebedsgroepen en verdiepingsgroepen. De parochie biedt naast lezingen met religieuze en culturele onderwerpen, toerusting en geloofsverdieping. Ruim honderdtwintig vrijwilligers dragen de parochie. Samen zijn we kerk in de Sint Martinusparochie. Gééf daarom voor je kerk; gééf  daarom voor de Sint Martinusparochie.

Wat kunt u geven?

 • Voor de kleine beurs                                € 6,50 per maand
 • Voor een iets hogere inkomen                € 12,50 per maand
 • Voor een gemiddeld inkomen                € 250,00 – € 600,00 per jaar
 • Voor een hoger inkomen                         € 600,00 – € 1000,00 per jaar

De Sint Martinusparochie heeft een ANBI-status. Uw bijdrage aan de actie Kerkbalans kunt u als gift opvoeren bij de belastingaangifte (RSIN 803278299). Tussen 1% en 10% van uw belastbaar inkomen zijn aftrekbaar: bijdragen kerkbalans en andere giften. U kunt uw jaarlijkse bijdrage ook omzetten in een periodieke schenking en daarmee fiscaal voordeel behalen. Voorwaarde is dat dit voor minimaal vijf achtereenvolgende jaren wordt vastgelegd. Voor meer informatie: zie hieronder bij Belastingaftrek.

Maak uw kerkbijdrage 2023 over op op NL92 INGB 0000 0117 50 ten name van Sint Martinusparochie Groningen onder vermelding van Kerkbalans.

Belastingaftrek

Wij willen u nog attent maken op het volgende:
Uw kerkbijdrage kunt u in uw belastingaangifte in mindering brengen op het inkomen. Let u echter wel op het drempelbedrag. Wellicht is het een beter idee als u kiest voor de volledige aftrekmogelijkheid door gedurende een periode van minstens vijf jaar jaarlijks een gelijk bedrag te geven.

Schenken in de vorm van lijfrentetermijnen.
Het kan voor u, als u inkomstenbelasting betaalt, interessant zijn om uw jaarlijkse Kerkbalans-bijdrage aan onze St. Martinusparochie te schenken in de vorm van periodieke lijfrente-uitkeringen.
Dit is het geval, als u toch van plan bent jaarlijks mee te doen aan de Actie Kerkbalans ten gunste van onze parochie èn u inkomstenbelasting betaalt. Als u dan ook aan de door de fiscus gestelde voorwaarden voldoet, kunt u het bedrag van de schenking in het jaar waarin u schenkt in mindering brengen op uw belastbare inkomen. Uiteraard is de uiteindelijke belastingaftrek afhankelijk van uw persoonlijke financiële situatie.

Voorwaarden
U kunt lijfrentetermijnen schenken aan een door de fiscus genoemde instelling en deze als periodieke giften van uw belastbaar inkomen aftrekken, indien u heeft voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • U hebt uw bijdrage in een overeenkomst periodieke gift in geld van de belastingdienst laten vastleggen.
  Het formulier kunt u downloaden via de website van de belastingdienst
  U dient deze overeenkomst aan de fiscus te kunnen overleggen, als deze daarom vraagt.
 • U doet de gift in de vorm van vaste, gelijkmatige, periodieke uitkeringen die uiterlijk eindigen bij overlijden;
 • U doet deze gift minimaal 5 jaar achter elkaar. – Er staat geen tegenprestatie tegenover de gift.

Voordelen
De jaarlijkse schenking is geheel aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Voor de aftrek van periodieke giften geldt geen drempel en geen maximum.
Uw jaarlijkse bijdrage kunt u – als u dat wilt – bij omzetting naar een jaarlijks lijfrentebedrag ten gunste van de parochie verhogen zonder dat het u netto meer kost. U ontvangt immers een deel van uw bijdrage van de fiscus terug.
Van uw schenking ontvangt u een groter wordend deel terug van de fiscus naarmate voor uw inkomen een hoger belastingpercentage geldt.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van het kerkbestuur.

Dank voor uw steun aan de parochie.

 

SUPPORT OUR WORK                                                        ACTIE KERKBALANS 2023

The Actie Kerkbalans comprises an annual  campaign of all denominations in the Netherlands in order to collect money. The fund raising for the Sint Martinusparochie is intended to support  the work undertaken in the parish and the maintenance of the church buildings.

The Sint Martinusparochie has an ANBI (ANBI = Public Benefit Organisation-PBO). This means that your donations to the parish are deductible from your Dutch income tax (RSIN 803278299). A threshold of 1% ( minimal € 60) and a maximum of  10%  of  your aggeregate income (= income from work and other assets) is applied.

Donations on an annual basis (minimal 5 years) may be free of both a threshold and a maximum. This can be done by means of a periodic donation agreement to an ANBI setting (such as the parish). Feel free to ask the treasurer the form for that or download the form: www.belastingdienst.nl

Guidelines for the amount to be paid:

 • Minimal income:  €  6,50 a month (automatic transfer or direct debit)
 • Lower income:     €  12,50 a month (automatic transfer or direct debit)
 • Average income:  €   250 –   €  600 a year
 • Higher income:     €   600 –  € 1000 a year

Transfer the amount to be paid towards banking account:
NL92 INGB 0000 0117 50 of Sint Martinusparochie Groningen citing Kerkbalans