Actie Kerkbalans 2021

“Actie Kerkbalans is de jaarlijks terugkerende actie van verschillende kerken om de betrokkenheid van gelovigen vast te houden en te vergroten. Niet alleen qua inzet en intentie, maar ook financieel. Van groot belang is de bijdrage die door parochianen wordt geleverd aan de financiën van de parochie.
Deze actie in januari 2021 is de eerste in corona-tijdperk. Het zal blijken welke impact de maatregelen rond het coronavirus hebben op de bereidheid om die financiële bijdrage te (blijven) geven.
Afgelopen jaar is gebleken dat collecteopbrengsten zijn achtergebleven, maar ook bleek dat veel mensen op andere manieren de kerk hebben gesteund.
Het zou goed zijn als we hierop kunnen inspelen.
Meer dan ooit vragen we uw inzet voor deze actie.” (mgr. C. van den Hout)

U kunt uw bijdrage storten op rek. NL92INGB0000011750 tnv  St. Martinusparochie o.v.v. Kerkbijdrage