‘Geef voor je kerk’  is het thema voor Actie Kerkbalans 2020. Ook in onze Sint Martinusparochie is zaterdag de Actie Kerkbalans gestart. Meer informatie vindt u in de brief van het parochiebestuur Samen van betekenis voor de Sint Martinusparochie :

Samen van betekenis voor de Sint Martinusparochie

Als kerk zijn we van betekenis in de samenleving. Als gemeenschap zien we naar elkaar om en delen ons geloof in God met elkaar. Gedurende het afgelopen jaar bouwden we gestaag verder aan een gemeenschap die omziet naar elkaar.

Om alle verbindende activiteiten in onze parochie ook in 2020 voort te kunnen zetten, doen we een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage.

U geeft voor de Sint Franciscuskerk en de Sint Jozefkerk met haar bijzondere kathedrale functie. Dagelijks wordt de eucharistie gevierd in de Sint Jozefkathedraal en ieder weekend zijn er in onze kerken vieringen in verschillende talen. Iedere zondag is er een kindernevendienst en een crèche tijdens de Hoogmis.

De Sint Martinusparochie is een stadsparochie die de diversiteit van de samenleving weerspiegelt. Jong en oud met verschillende achtergronden en met tientallen nationaliteiten vinden in de kerk een dak boven kun hoofd. Maar de Sint Martinusparochie doet meer. Er zijn activiteiten voor vele groepen, zoals de senioren. Er zijn verschillende werkgroepen, gebedsgroepen en verdiepingsgroepen. En de parochie biedt lezingen met religieuze en culturele onderwerpen. Ruim honderdtwintig vrijwilligers dragen de parochie.

Door toenemende kosten voor de instandhouding van al onze diensten doen wij een dringend beroep op u om dit jaar 10 euro extra over te maken dan wat u jaarlijks gewend bent. Om onder andere het gebouw te verwarmen en hopelijk andere hartverwarmende acties te kunnen voortzetten kunnen we echt niet zonder uw financiële bijdrage.

Maak vandaag nog uw (fiscaal aftrekbare) steunbedrag 2020 over op NL92INGB0000011750 ten name van Sint Martinusparochie Groningen onder vermelding van Kerkbalans.

Juist in een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met elkaar een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn. Uw steun is daarbij van onschatbare waarde.

Geef voor het werk in uw parochie!