Beste parochianen,
Het zijn moeilijke, harde tijden waarin wij nu verkeren.
Juist ook in deze belangrijke weken van het kerkelijk jaar.
We gaan in deze 40-dagentijd immers op naar de Goede Week en Pasen.
Hoe die gevierd zullen worden is nog onduidelijk.
We wachten de besluiten van de bisschoppen af.
In ieder geval kunnen we steun vinden in ons geloof en in ons bidden, thuis of in de St. Jozefkerk die overdag van 10.00 u. tot 14.00 u. open zal zijn, tot na de H.Mis van 12.30 uur, de Mariakapel van 9.00 u – 16.00 u.
Het gebed dat de bisschoppen opstelden kan een hulpmiddel zijn in het bidden. De tekst volgt hieronder.
Dat wij in gebed en daadwerkelijk met elkaar verbonden blijven.
Als u een gesprek op prijs stelt, telefonisch of thuis, dan ben ik beschikbaar.

Vriendelijke groet,
pastoor Rolf Wagenaar

GEBED
God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.