PREEK VAN PASTOOR/PLEBAAN R. WAGENAAR, GEHOUDEN OP ZONDAG 5 JUNI 2022 IN DE         ST. JOZEFKATHEDRAAL TE GRONINGEN.

Hoogfeest van Pinksteren – C

Pinksteren is het Feest van de Heilige Geest en het wordt genoemd als het begin van de Kerk als gemeenschap, want de Kerk is gesticht op het Kruis, toen uit Jezus’ doorstoken zijde water en bloed vloeide. De Kerkvaders hebben daar altijd de twee hoofdsacramenten in gezien: Doopsel en Eucharistie.

Wie is de Heilige Geest, derde van de drie Goddelijke personen, ook wel de liefdeband tussen de Vader en de Zoon genoemd.

Als zodanig is het huwelijk tussen man en vrouw een aardse afstraling van  het Goddelijk zijn.

In de Geloofsbelijdenis wordt gezegd, dat de Heilige Geest de Heer is en het leven geeft, die gesproken heeft door de profeten.

Hij geeft het leven, brengt alles in beweging, zoals in het Veni Sancte Spiritus wordt gezongen: Maakt zacht, wat verhard is, besproeit het dor domein, vrede in de strijd, rust, die alle onrust stilt, heelt de ziel, die is gewond.

Wij vinden de drie Goddelijke personen al op de eerste bladzijde van de Heilige Schrift: De Geest Gods zweefde over de wateren en God schiep door het Woord, de Logos, Christus.

Zo heeft de Heilige Geest in het Oude Verbond gesproken door de profeten en bij het begin van het Nieuwe Verbond ontving Maria door Zijn kracht Jezus in haar schoot. Hij maakt het onmogelijke mogelijk, want voor God is niets onmogelijk.

De beelden, waarin wij over de Heilige Geest spreken, naast de duif, geven precies Zijn werkzaamheid weer: wind, die je niet ziet, maar er onmiskenbaar is, adem, zoals Jezus over de Apostelen blies en zei: “Ontvang de Heilige Geest”. Vuur, dat de Apostelen erop uit doet trekken om Christus te verkondigen, onvermoeibaar, en tot de marteldood toe. Ook een steeds weer opborrelende bron, altijd beweging.

En Hij brengt bijeen, zoals al die mensen van verschillende talen de Apostelen verstaan.

De vrucht van de Heilige Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, zoals Paulus in zijn Galatenbrief opsomt.

De Heilige Geest leidt de Kerk al meer dan 2000 jaren en de vruchten zijn herkenbaar in zoveel goeds en moois, wat het geloof heeft voortgebracht. Maar ook is er zonde in de Kerk, omdat die in ieder van ons is. Ook de Paus biecht. Wij zien altijd gemakkelijker zonden in de anderen en dan kunnen we hard oordelen en afwijzen. Maar een mens is altijd méér dan zijn daden, meer dan de som van zijn daden, omdat hij het Goddelijk merkteken in zich draagt.

Zo kan men over de Kerk oordelen, die men vaak maar amper kent. Wij zien de zonde dáár, echter niet in onszelf. Door wat sommigen ervan maken, wijzen mensen dan de Kerk af. Maar die is zo heel veel meer, meer dan een enkeling kan bevatten.

De Kerk is heilig, omdat zij van Goddelijke stichting is. Door haar komen wij tot God, zij is de Weg naar Hem, in de Sacramenten, in het Gebed van de Kerk, in de schat van spiritualiteit door de eeuwen heen opgebouwd. Zij is een wijze Moeder, die ons bij de Heer brengt. Zo staat Maria voor de Kerk en vinden we er alle Heiligen, voorbeelden en voorsprekers voor ons. Haar herders wijzen ons de weg in het geloof. De Kerk is een licht voor de volken, Lumen Gentium, zoals het Tweede Vaticaans Concilie zegt, een baken door alle wisselvalligheden van het leven heen en de steeds veranderende tijdgeest.

In de toppen en de sloppen van de samenleving vinden we haar wereldwijd: liefde, heil en genezing brengend in volhardende opofferingsgezindheid, vrede zoekend om Christus’ wil. Dankzij Gods Geest, die haar steeds weer door alle stormen en dalen heen leidt.

Nee, als de Kerk een menselijke instelling was geweest, had ze waarschijnlijk de derde eeuw nog niet gehaald door alle tegenstellingen, breuken en afscheidingen heen.

Het is dankzij de Heilige Geest, dat zij ondanks missers en afscheidingen, niet alleen nog bestaat, maar steeds verder gegroeid is en nu over de hele bewoonde wereld.

De Heilige Geest is de ziel van de Kerk – Hij doet de Kerk leven en groeien.

Wij mogen vandaag bidden, dat zij de vrede van Christus, die gerechtigheid vereist, mag blijven uitdragen in onze benarde wereld.

Dat is ook een opdracht aan ons, in de eerste plaats in onze eigen omgeving en in ons eigen leven.

Bidden wij om vrede, vrijheid en verzoening hier en thuis in onze gezinnen, om ons bewust te doen zijn, dat niet wereldlijke leiders, maar GOD de liefde en de vrede is!

 

Amen