Zondag  4 april – Hoogfeest van Pasen     Johannes 20: 1 – 9   Thema:  Hij is waarlijk opgestaan

De verrijzenis van Jezus Christus is de kern van ons geloof. Wij geloven in een levende Heer! Daarom is het Paasfeest het grootste feest van het kerkelijk jaar. Na Paaszondag vieren we nog de hele week het paasoctaaf waar iedere dag als een hoogfeest is en de paastijd duurt 50 dagen (tot Pinksteren). Herhaal nog even kort voor de kinderen wat er sinds Palmzondag gebeurd is. Wijs de kinderen ook op de (nieuwe) grote paaskaars in de kerk, het symbool van het licht van de Verrezen Christus. Het is mooi om met de kinderen een zelfgemaakte paaskaars te maken die zij de hele paastijd thuis kunnen branden. Gebruik een kleine stompkaars. Laat de kinderen versieren met was: het kruis, de 5 wonden van Christus, de α en de ω (eerste en laatste letters van het Griekse alfabet, Jezus is de eerste en de laatste) en het jaar en wat bloemetjes, hartje e.d. “Verrezen ben Ik, en nog altijd ben Ik bij jullie. Alleluia.”

Op de website www.samueladvies.nl (zoeken op ‘advies-materiaal’) vindt u bij de evangelietekst  extra toelichting. Ook vindt u per zondag een vertelplaat, een knutselwerkje en een puzzel of doordenkertje. Met de vertelplaat kunt u iets laten zien bij de vertelling. Het werkje is meestal vooral geschikt voor de jongere kinderen (kleuren, knippen en plakken). Het doordenkertje of de puzzel is vooral geschikt voor de kinderen vanaf 8/9 jaar.