De diocesane Werkgroep Partnerverlies organiseert elk half jaar in telkens een andere regio een Ontmoetingsdag voor mensen, die hun partner door de dood hebben verloren. De eerstvolgende ontmoetingsdag vindt plaats op donderdag 19 maart in het parochiehuis, Koopmansplein 1 te 8302 GK Emmeloord (naast de H. Michaëlkerk.) van 10.00 tot ongeveer 15.30 uur. Op deze dag staat elkaar ontmoeten voorop, gesprekken met mensen die kort of al langer geleden hetzelfde hebben meegemaakt kunnen heel waardevol zijn. Pastor Bernard Buit houdt een inleiding over verliesverwerking en de plaats die God daarbij inneemt. De dag wordt besloten met een korte viering. Koffie/thee en een lunch wordt verzorgd. De kosten zijn € 12,-. Desgewenst kunt u gezelschap uit uw omgeving meenemen. Opgeven kan tot 10 maart bij het bisdom Groningen-Leeuwarden, Lisette Winter (tel.: 050 -4065888) email: l.winter@bisdomgl.nl. Meer informatie: www.bisdomgl.nl.